Vytvoř si svůj life-style design pro 21. století

IDnes

Rozhovor se zakladatelem metalearning.cz

Ceska televize

ČT24 - Cizí jazyky s Prectime®

Aktualne.cz

O výuce v aktualne.cz

Média

Tvoje cesta v metalearning.cz

Na každý den jsme pro Tebe připravili to nejdůležitější z celého cizího jazyka. Každá lekce Ti nezabere déle, než 15 minut. Svůj čas a energii využiješ pouze na prakticky využitelné věci. Svoji cestu můžeš začít zdarma ihned. Naučíme Tě anglicky, německy a španělsky!

Starter
1
Vítejte v prectime.cz
2
Jak + Motivace
3
20 slov za 5 minut
4
Za vše může Tvá opice
5
Výběr jazyka + Pareto
Přítomnost
6
Ready-Fire-Aim
7
Tvůj rozhovor 1
8
Tarzan style - být
9
Slovesa za 10 minut
10
Kartičkárna
11
Lociho technika
12
Množné číslo a členy
13
Rezervace rozhovoru, dárek 10$
14
Příprava na šílené příběhy
15
Justin Bieber
16
Integrace
17
Záchranné fráze
18
Šmírování rodilých mluvčích
19
Tvoje 1. Mise
Modál
20
Fáze korekce + plán mise
21
Modální (Hack) slovesa
22
Zájmena
23
Článek 1
24
Šmírování rodilých mluvčích 2
25
Integrace
26
Tvoje 2. Mise
Budoucnost
27
Fáze korekce + plán mise (dárek 20$)
28
Čísla
29
Předložky místa
30
Předložky pohybu
31
Přítomnost v pohybu
32
Tvůj šílený příběh
33
Pasivní poslech
34
Budoucnost za 10 minut
35
Překlady
36
Šmírování rodilých mluvčích
37
Integrace
38
Balení na misi 3
39
Tvoje 3. mise
Minulost
40
Fáze korekce + plán mise
41
Pasivní poslech a identifikace slov
42
Šílené příběhy advanced
43
Minulost jednoduše
44
Příslovce a přídavná jména
45
Tak jde čas díl 45
46
Čas a předložky
47
Minulost v běhu
48
Překlad
49
Šmírování rodilých mluvčích
50
Pasivní média
51
Integrace
52
Balení na misi 4
53
Tvoje 4. mise
Výzva
54
Fáze korekce + plán mise (dárek 20$)
55
Před přítomností, před minulostí?
56
Šílené příběhy hardcore
57
Výzva 1 Start
58
Výzva 2
59
Výzva 3
60
Výzva 4
61
Výzva 5
62
Výzva 6
63
Výzva 7 Závěr
64
Překlady a slovníky
65
Šmírování rodilých mluvčích
66
Média pasivně
67
Integrace
68
Balení na misi 5
69
Tvoje 5. mise
Pasiv
70
Fáze korekce + plán mise
71
Překlad článku
72
Šmírování rodilých mluvčích
73
Aktivita a pasivita
74
Knižní výzva 1
75
Knižní výzva 2
76
Knižní výzva 3
77
Knižní výzva 4
78
Balení na misi 6
79
Tvoje 6. mise
Vypuštění
80
Fáze korekce
81
Překlad článku
82
Šmírování rodilých mluvčích
83
Pasivní poslech médií
84
Celková integrace
85
Tvůj vlastní RFA